Polityka prywatności - Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że: 

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  FUH MS Beata Grochowska, ul. Lipkowska 1, 05-080 Truskaw
  NIP:1180869621, REGON 017265320
  Biuro Łomianki: ul. Kolejowa 50, 05-092 Łomianki, tel. 22 751-88-20, +48 606-414-532
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia oferty, wykonania umowy oraz obsługi gwarancyjnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 b) RODO.
  Podanie danych osobowych jest warunkiem sporządzenia takiej oferty i/lub zawarcia umowy i jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych nie zostanie sporządzona oferta i/lub nie zostanie zawarta umowa.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane w celu realizacji umowy do:
  – Producenta oferowanych towarów;
  – Współpracujących z Administratorem firm montażowych.
  – Współpracujących z Administratorem doradców technicznych i handlowych.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:
  – prawo do informacji,
  – prawo dostępu do danych osobowych,
  – prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  – prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”,
  – prawo do ograniczenia przetwarzania,
  – prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
  – prawo do przenoszenia danych osobowych,
  – prawo do sprzeciwu,
  – prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
 6. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie i w dowolnej formie.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa).

W dzisiejszych czasach energooszczędność jest podstawową cechą budownictwa, dlatego oferujemy produkty o najlepszych parametrach i najwyższej jakości.

O firmie

MS Łomianki jest firmą działająca ponad 20 lat, zajmujemy się sprzedażą i montażem stolarki budowlanej, naszym zadaniem jest zdobycie uznania wśród Klientów, wykonujemy pomiary, wyceny, udzielamy fachowych porad.

Grupa MS jest jednym z liderów wśród polskich producentów okien i jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek na rynku. Firma produkuje okna od 1993 roku. Samodzielna Spółka zmieniła się w grupę dwóch wyspecjalizowanych firm ze 100% polskim kapitałem, zatrudniających blisko 500 pracowników.

Doceniasz nasze doświadczenie?